Pusat IDEA UKM

 

Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju

Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju, Universiti Kebangsaan Malaysia menjadi kluster terulung dalam memupuk jalinan kerjasama penyelidikan pintar dengan memanfaatkan teknologi terkehadapan advokasi mampan yang berkesan. Jawatankuasa kluster terdiri daripada pakar-pakar penyelidik dari pusat tanggungjawab universiti bagi menggerakkan bidang fokus kluster yang mewakili Kanser, Penyakit Kaitan Obesiti, Pembangunan Produk Semulajadi dan Ubatan, Infeksi & Immunologi, Penyakit Tidak Berjangkit, Kesihatan Masyarakat, Neurosains & Kesihatan Mental, Perubatan Temaju, Perubatan Regeneratif & Penuaan Sihat.

PROFESOR. DR. NORFILZA MOHD MOKHTAR

MPM: 31830
PENERAJU KLUSTER PENYELIDIKAN
KESIHATAN DAN PERUBATAN TERMAJU
Jabatan Fisiologi
Fakulti Perubatan
Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus Kuala Lumpur,
Cheras, Kuala Lumpur,
MALAYSIA
03-91458610
Profil UKM Sarjana
norfilza@ppukm.ukm.edu.my

Prof. Datin Dr. Norlinah Mohamed Ibrahim

03-9145-6083
norlinah@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Neurologi

Prof. Dr. Mohamad Nasir Shafiee

nasirshafiee@hotmail.com
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Obstetrik & Ginekologi

Prof. Dr. Tan Geok Chin

03-9145-9490
tangc@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Patologi Anatomik

Prof. Dr. Suzana Makpol

03-9145-9554
suzanamakpol@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Anti-Oxidant, Cellular Aging and Regenerative Medicine

Professor Dr. Poh Bee Koon

03-9289 7686
pbkoon@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Childhood and Adolescent Nutrition, Obesity and Energy Metabolism, Physical Activity and Body Composition

Prof. Madya Dr. Susthitha Menon AP N V Visnanathan

03-8911-8561
susi@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Optoelectronic, Nanoscale plasmonic

Prof. Madya Dr. Neoh Hui Min

03-9145-9053
hui-min@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Molucular Microbiology, Infectious Disease

Prof. Madya Dr. Rosnah binti Sutan

03-9145-6875
rosnah.sutan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Public health , maternal and sexual reproductive health

Prof. Madya Dr. Ng Shiow Fern

03-9289-7425
nsfern@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Pharmacy (Drug Delivery And Formulation)

Dr. Caryn Chan Mei Hsein

016-3090-7071
caryn@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Psychosocial Oncology

Dr. Mohamad Aimanuddin Mohtar

03-9145-9062
m.aimanmohtar@ppukm.
ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Molecular Medicine

Pegawai Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju

Puan Fatin Sharmila Abdul Rahim

Pegawai Tadbir
fatinsharmila@ukm.edu.my
03-8911-8264