Pusat IDEA UKM

 

Kluster Transformasi Sosial dan Ekonomi

Kluster Transformasi Sosial dan Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia mempromosi penyelidikan rentas disiplin yang memfokuskan kepada transformasi sesebuah masyarakat dengan mengambil kira perkembangan teknologi semasa, kepelbagaian struktur sosial dan inovasi ekonomi. Ahli Jawatankuasa kluster terdiri daripada pakar-pakar penyelidik dari pusat tanggungjawab universiti yang mewakili bidang fokus Globalisasi dan Identiti Kebangsaan, Ekonomi Berteraskan Teknologi & Masyarakat, Keterangkuman Sosial, Kesejahteraan & Nilai serta Kepelbagaian & Kompetensi Masa Hadapan.

Ketua Bidang Fokus Kluster

PROFESOR DR. KAMISAH OSMAN

PENERAJU KLUSTER PENYELIDIKAN
TRANSFORMASI SOSIAL DAN EKONOMI
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor
MALAYSIA
03-89216271
Profil UKM Sarjana
kamisah@ukm.edu.my

Prof. Dr. Aini Aman

03-8921-5272
aini@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Digital Economy, Accounting Information System, Global Business Services

Prof. Datin Dr. Norizan Razak

03-8921-6579
norjef.ukm@gmail.com
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Digital Literacy and E-Learning

Prof. Dr Sufian Jusoh

03-8921-3949
sufianjusoh@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
International Trade and Development, International Investment Policy

Prof. Dr. Tong Seng Fah

03-9145 9477
tsf@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Perubatan Keluarga

Prof. Madya Dr. Azlan Shah Zaidi

03-8921-3462
azlan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Monetary Economics, International Monetary Economics, Macroeconomics

Prof. Dr. Lilia Halim

03-8921-6244
lilia@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Science Education, Teacher Education

Prof.Madya Dr Puan Yatim

03-8921-3438
puan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Corporate Finance, Investment, Capital Markets

Prof. Madya Dr. Ramalinggam A/L Rajamanickam

03-8921-6376
rama@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Law of Evidence, Forensic Law

Dr Azizah Mohd Zahidi

03-8921-7545
deqya@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
TESL, Gifted Education

Dr. Adil bin Johan

03-8921-5468
adiljo@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Cultural Studies & Media

Pegawai Kluster Transformasi Sosial dan Ekonomi

Puan Nor Eloni Nor Azmi

Penolong Pendaftar Kanan
eloni@ukm.edu.my
03-8911-8263