Pusat IDEA UKM

 

Kluster Warisan dan Masyarakat Madani

Kluster Warisan dan Masyarakat Madani, Universiti Kebangsaan Malaysia menggemblengkan penyelidikan rentas disiplin yang merangkumi bidang fokus Jati Diri dan Ekologi Manusia, Islam dan Keadilan Sosial, Pemuliharaan dan Kelangsungan Warisan, Tadbir Urus dan Kedaulatan Undang-Undang serta Peradaban dan Kepelbagaian Budaya. Epistemologi kluster ini telah memilih kemanusiaan sebagai asas yang akan menyulam erat hubungan penyelidik dari pelbagai disiplin dan tema kajian bagi membolehkan mereka berpayung di bawah konsep kemanusiaan.

Aktiviti Kluster:

Bicara Penyelidikan: Becoming A Fulbrighter anjuran Kluster Penyelidikan Warisan dan Masyarakat Madani
Bicara Penyelidikan: Perkongsian Penulisan Usulan Penyelidikan Geran Sumitomo
Jerayawara Terfokus Kluster Warisan dan Masyarakat Madani (WMM) ke PTJ/Fakulti
Bicara Penyelidikan: “Kawalan Pandemik COVID-19 : Perspektif Sains Perubatan dan Islam”

Ketua Bidang Fokus Kluster

PROFESOR MADYA. DR. SALASIAH HANIN HAMJAH

PENERAJU KLUSTER PENYELIDIKAN
WARISAN DAN MASYARAKAT MADANI
(Berkuatkuasa 15 Julai 2021)
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600,
Bangi, Selangor,
MALAYSIA
 019-2506048
Profil UKM Sarjana
salhanin@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Ruzian Markom

03-8911-8443
ruzian@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Undang-undang dan Polisi Kewangan Islam, Undang-undang Pengguna

Prof. Madya Dr.Fatimah Wati Halim

03-8921-5207
atisha@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Psikologi Personel Dan Organisasi

Prof. Madya Dr. Kartini Aboo Talib Khalid

03-8921-3612
k_khalid@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Etnisiti dan Dasar Awam

Prof. Madya Dr. Nor Zalina Binti Harun

03-8921-5305
nzalina@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Senibina Landskap Warisan dan Hunian Lestari

Prof. Madya Dr. Mohd Al- Adib Samuri

03-8921-5511
al_adib@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Hak kanak-kanak; Hak Asasi & Islam

Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail

03-8921-3517
munawar@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Akidah dan Pendidikan Islam

Prof. Madya Dr. Shahida binti Shahimi

Kepakaran
Ekonomi Islam dan Kewangan Islam

Prof. Madya Dr. Mawar Safei

03-8921-5652
mawar.safei@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Penulisan Kreatif & Kritikan Sastera

Prof. Madya Dr. Ani Amelia binti Zainuddin

03-9145-5950
amelia@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Ginekologi Kanak-kanak dan Remaja

Dr. Wardah Binti Mustafa Din

03-8921-6921
wardahmustafadin@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Hasilan Semula dan Herba Warisan

Dr. Nur Khalidah Dahlan

03-8921-6382
nurkhalidahdahlan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran
Penyelesaian Pertikaian Alternatif, Sulh, Kewangan Islam

Dr. Rosmawati Mohamad Rasit

03-8921-5977
rosmawati@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

 

Kepakaran
Dakwah, Media dan Komunikasi Islam

Dr. Lenny Suryani Binti Safri

03-9145-6202
lennysuryanisafri@yahoo.com
Profil UKM Sarjana

 

Kepakaran
Surgeri (Vaskular)
Pakar Perunding Bedah

Pegawai Kluster Warisan dan Masyarakat Madani

Cik Nurul Nadziffah Kamaruzaman

Pegawai Tadbir
nadziffah@ukm.edu.my
03-8911-8264