Pusat IDEA UKM

 

Visi dan Misi

  • VISI:  Menjadi Pusat Rujukan Penyelidikan yang Dinamik dan Terkehadapan dalam Mengekalkan dan Meningkatkan Prestasi Universiti Penyelidikan

  • MISI: Menghimpun Sarjana dan Penyelidik dari Pelbagai Bidang dan Disiplin Imu dalam Membudayakan Kesarjanaan  Penyelidikan dan Inovasi