Hubungi

Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IKEN
Aras 4, Kompleks Penyelidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 bangi, Selangor D.E. Malaysia

Tel. +603-89118020
Fax. +603-89250439

E-Mail: imen@ukm.edu.my
Website: https://www.ukm.my/imen