Sekalung Penghargaan

Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Maizom Hassan atas sumbangan dan jasa bakti sepanjang bergelar Duta Inovasi UKM sehingga 31 Mac 2023.