Tahniah

Tahniah diucapkan kepada Pembentang Lisan Terbaik dan Penulis Laporan Terbaik bagi Seminar Pembentangan Laporan Kemajuan Penyelidikan INBIOSIS Semester 1 Sesi 2023/2024