Tahniah & Sekalung Penghargaan Ketua Pusat Penyelidikan Bioinformatik

Tahniah kepada Dr. Ahmad Bazli Ramzi di atas pelantikan sebagai Ketua pusat Penyelidikan Bioinformatik, Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) berkuatkuasa 1 Julai 2024 hingga 30 Jun 2027. Sekalung Penghargaan dan Terima Kasih diucapkan kepada Ts. Dr. Nor Azlan Nor Muhammad di atas sumbangan yang dicurahkan sepanjang berkhidmat menjadi Ketua Pusat Penyelidikan Bioinformatik, Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) sehingga 30 Jun 2024.