Hubungi

Bahagian Perkhidmatan ICT,
Pusat Teknologi Maklumat,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi,
Selangor, MALAYSIA.

E-mel : pentadbir_emel [at] ukm.edu.my

 

Tel    : 03-8921 7070
Faks : 03-8921 6934