Kakitangan

Semua kakitangan UKM (Kampus Bangi dan Kuala Lumpur sahaja) layak untuk memohon satu akaun e-mel (ukm.edu.my). Akaun e-mel rasmi hanya boleh dimohon untuk tujuan rasmi sahaja. Setiap pengguna e-mel mestilah mematuhi etika penggunaan e-mel UKM yang telah ditetapkan.

Prosedur memohon :

  1. Login ke dalam Sistem Permohonan e-mel Kakitangan menggunakan id dan katalaluan ewarga.
  2. Pengguna perlu memohon melalui borang online dalam sistem tersebut.
  3. Permohonan akan diproses selewat-lewatnya 3 hari bekerja dari tarikh permohonan.
  4. Status permohonan perlu disemak melalui sistem tersebut juga.
  5. Etika penggunaan E-mel UKM Klik Disini.

Pertanyaan :

E-mel : pentadbir_emel [at] ukm.edu.my