Pelajar

Semua Pelajar UKM layak untuk memohon satu akaun e-mel (siswa.ukm.edu.my).

Prosedur memohon emel pelajar :

  1. Login ke dalam Sistem Permohonan Emel Pelajar.
  2. Masukkan No.Matrik Pelajar dan katalaluan (no. pin).
  3. Status permohonan boleh disemak selepas 7 hari bekerja dari tarikh permohonan.

Pertanyaan :

E-mel : pentadbir_emel [at] ukm.edu.my