Set Nombor Telefon

phonerecovery

Pengguna perlu set nombor telefon bagi mengaktifkan fungsi password recovery. 

Kegunaan nombor telefon ini adalah seperti berikut:

  1. Menerima kod pengesahan semasa penukaran katalaluan jika pengguna terlupa katalaluan.
  2. Menerima notifikasi jika berlaku aktiviti yang mencurigakan terhadap akaun emel UKM.

Peringatan :

  1. Jika nombor telefon berubah atau telefon hilang sila kemaskini nombor telefon dengan segera.
  2. Jika anda kehilangan telefon serta lupa katalaluan, SEGERA hubungi pentadbir untuk mengelakkan akaun emel diceroboh.

Rujuk Manual Penetapan Nombor Telefon di Akaun Google. pdf-icon