Tablet & Telefon Pintar

Emel : @ukm.edu.my

gmail-apps-icon

Pilihan 1 – Gmail Apps

 

 

 

 

 

  1. Emel di Telefon Pintar / Tablet Samsung (Android)pdf-icon
  2. Emel di Telefon Pintar / Tablet iPhone (iOS) pdf-icon
  3. Emel di Telefon Pintar Nokia (Windows Phone) pdf-icon
email-apps-icon

Pilihan 2 – Email Apps

  1. Emel di Telefon Pintar / Tablet Samsung (Android)pdf-icon