Buku Asas Kepelbagaian Biologi Ekosistem Sawit (ISBN: 978-967-412-318-5) Penyunting: Salmah Yaakop, Maimon Abdullah & Izfa Riza Hazmi Harga: RM 20.00 – 109 halaman (Penerbit UKM)