Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Bengkel Penulisan Manuskrip

  • 13/08/2021
  • 10:00 AM - 12:00 AM
  • WebEx application

Professor Antarabangsa Tersohor (PAT): Prof Dr. Biswajeet Pradhan Sukacita dimaklumkan Pusat Pencerapan Bumi ingin menjemput semua para pensyarah dan pelajar Institut Perubahan Iklim untuk hadir bagi program yang dianjurkan ini. Semoga kehadiran pihak tuan dan puan dapat lagi meningkatkan pengetahuan dalam penghasilan manuskrip yang baik. Meeting link: https://ukm.webex.com/ukm/j.php?MTID=mdbd75a67369b70a425bc37ce1ffa66b1