Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institute of Climate Change (IPI) Online Seminar Series 1/2021

  • 30/03/2021
  • 10:00 AM - 12:00 AM
  • Zoom Application (https://bit.ly/3eWUxbs)

▶️ Title: Biomass-burning Spring Campaigns of Seven South East Asian Studies (7-SEAS): Concept, Results and Future Plan Speaker: Professor Lin Neng-Huei (Department of Atmospheric Science, National Central University (NCU), Taiwan) Date: 30 March 2021 (Tuesday) Time: 10.00 AM Venue: Zoom Application (https://bit.ly/3eWUxbs) ✅ Register via this link: https://forms.gle/z9hme7sXTqQwu8tX7 Please forward this invitation to your colleagues. We look forward for your participation. Thank you.