Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

IPI Seminar Series 2/2020

  • 19/02/2020
  • 10:00 AM - 12:30 AM
  • Meeting Room, Level 5, Research Complex, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor

Dear Prof./Dr./Sir/Mdm, Institute of Climate Change (IPI) will organize the IPI Seminar Series 2/2020. Details of the talk are shown below.

▶ Title: Development of near real time regional TEC mapping at low-latitude Asean region using GNSS stations. Speaker: Assoc. Prof. Dr. V Rajesh Chowdhary (International Institute of Information Technology Pune, India) Date: 19 February 2020 (Wednesday) Time: 10.00 AM
Venue: Meeting Room, Level 5, Research Complex, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Registration can be made via this link: https://forms.gle/2rCnC8vkHrMpuuT3A