Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Kursus GIS – ArcGIS Desktop Tahap 1

  • 01/04/2021
  • 08:00 AM - 05:00 PM
  • Makmal ICT 1

Pusat Pencerapan Bumi, Institut Perubahan Iklim akan mengadakan Kursus GIS - ArcGIS Desktop Tahap 1 pada ketetapan berikut:

  • Tarikh : 1 April 2021 (Khamis)
  • Masa : 8 pagi - 5 petang
  • Tempat : Makmal ICT 1, Bangunan Pusat Pencerapan Bumi, UKM.