Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Seminar Program Data Alam Sekitar

 • 21/09/2020
 • 09:00 AM - 05:00 PM
 • The Everly, Putrajaya

Untuk mewar-warkan hasil pemantauan dan analisis data alam sekitar, morfologi, dan ekologi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 kepada pihak berkepentingan. Antara agensi yang terlibat ialah:

 1. KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR
 2. KEMENTERIAN LUAR NEGERI
 3. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA
 4.  JABATAN ALAM SEKITAR
 5.  JABATAN PEGUAM NEGARA
 6.  MAJLIS KESELAMATAN NEGARA
 7.  PUSAT HIDROGRAFI NASIONAL TLDM
 8.  JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
 9.  JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA
 10.  KD SULTAN ISMAIL
 11.  AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA
 12.  JABATAN LAUT MALAYSIA
 13.  JABATAN PERIKANAN MALAYSIA
 14.  AGENSI ANGKASA MALAYSIA
 15.  JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN
 16.  BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR
 17.  LEMBAGA PELABUHAN JOHOR