Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Webinar IPI: Research Challenges at IPI During COVID-19 Pandemic

 • 24/06/2021
 • 09:30 AM - 
 • WebEx application (https://bit.ly/3cpYNyd)

Assalamualaikum and good day! We are pleased to inform you, Institute of Climate Change (IPI), UKM in collaboration with Earth and Space Science Student's Association (ESSA) will be organizing Webinar IPI 'Research Challenges at IPI During COVID-19 Pandemic'. The details are as follows:

 • Date: 24 June 2021 (Thursday)
 • Time: 9.30 am
 • Venue: WebEx application
 • Speaker
  • 1. Dr. Sabirin Abdullah (Research Fellow, Space Science Centre)
  • 2. Assoc. Prof. Dr. Marlia Mohd Hanafiah (Head of Centre for Tropical Climate Change System)
  • 3. Abdul Aziz Ab Rahman (Alumni, Earth Observation Centre)
All are invited to attend this Webinar. Please join us and register at this link: https://bit.ly/3ulklSL Thank you!