Flora dan Fauna dalam Pantun dan Peribahasa Melayu (ISBN:978-967-0829-41-8) Penerbit IPI