Kesan Hakisan Pantai dan kenaikan Aras Air Laut di Batu Pahat (Impak Kepada Komuniti Setempat) (ISBN:978-967-0829-41-8) Penerbit IPI