Laut Makan Darat ISBN: 978-983-2982-56-2 Penyunting: Wan Hanna Melini Wan Mohtar, Siti Aminah Bassa Nawang & Khairul Nizam Abdul Maulud (Penerbit FKAB)