Pekeliling Naib Canselor Bil. 7/2020

Covid-19: Penangguhan Kemasukan Pelajar ke Kampus Secara Fizikal dan Pengendalian Minggu Mesra Mahasiswa serta Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran (PDP) Secara Hibrid bagi Semester 1, Sesi 2020/2021
(mohon menggunakan hebahan kedua bagi pindaan istilah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar (PKPDB).

Pekeliling NC Bil.7-2020 v2