Tahniah

Tahniah diucapkan kepada Prof Madya Dr. Marlia Mohd Hanafiah, Ketua Pusat Sistem dan Perubahan Iklim Tropika, kerana telah berjaya memperolehi Dana Luar dari Biogreen Equation (M) Sdn Bhd berjumlah RM130,000, bagi penyelidikan bertajuk “Cost Effective, User Friendly, Simple and Rapid Testing to Differentiate Between Biodegradable and Compostable Plastic with Conventional Plastic” selama 12 bulan.