Tahniah

Tahniah diucapkan kepada Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abd Maulud, Ketua Pusat Pencerapan Bumi, kerana telah berjaya memperolehi Dana Luar dari Japan Space Systems berjumlah RM11,722.67 bagi penyelidikan bertajuk “Data Collection and Sharing Through WebGIS for Plastic Waste Mapping Around the Federal Territory of Kuala Lumpur and Coastal Zone in Selangor State, Malaysia.