Senarai Pelajar Aktif Semester 1 Sesi Akademik 2020/2021

Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Dalam Talian Menggunakan Pelantar "Microsoft Teams"

Panduan Mendaftar Akaun Microsoft 365 Bagi Pelajar

Matlamat Pembelajaran

Untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan integriti, yang komited terhadap nilai profesional dan etika kerja.

Meningkatkan tahap penyelidikan ke peringkat antarabangsa dengan mengatasi kekurangan semasa penyelidikan dalam bidang yang berkaitan.

Memperkukuhkan kolaborasi industri dan penglibatan masyarakat untuk menyebarkan dan berkongsi maklumat. Memberi pengetahuan dan kepakaran dalam bidang perubahan iklim dan sains angkasa.