Senario Perubahan Aras Laut di Kawasan Rendah ISBN: 978-967-412-624-7 Penyunting: Khairul Nizam Abdul Maulud & Nor Aslinda Awang Harga: RM 40.00 – 114 halaman (Penerbit UKM)