Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Dr. Fais Mansor

Expertise

Wireless Communication, Antenna and Propagation


Dr. Firdaus Mohamad Hamzah


Dr. Gan Kok Beng


Dr. Kalaivani a/p Chellappan


Dr. Nur Shazwani Muhammad

Expertise

Water Engineering


Dr. Wan Hana Melini binti Wan Mohtar

Expertise

Environmental Hydraulics


Encik Hilmi Sanusi


Ir. Dr. Rosdiadee Nordin

Expertise

Komunikasi Radio Bergerak


Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim

Expertise

Hydraulic & Maritime Civil Engineering


Prof. Dr. Mahamod Ismail

Expertise

Komunikasi Peribadi dan Radio Bergerak


Prof. Dr. Mohammad Tariqul Islam

Expertise

  • Antenna Technology
  • Telecommunication Engineering
  • RF & Microwave Communication
  • Radio Astronomy Instrumentation

Prof. Madya Ir. Dr. Nasharuddin Zainal

Expertise

Kejuruteraan Komputer, Pemperosesan Imej dan Video, Pengecaman Corak


Prof. Madya Sr. Dr. Adi Irfan bin Che Ani