Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Pengajaran dan Penyelidikan

Aras Bawah

Aras 1

Aras 2

Blok Makmal Kejuruteraan

  • Makmal Pengajaran Tahun 2 & 3
  • Makmal Pemerangkapan Karbon

Bangunan Pentadbiran

  • Makmal Komputer Kejuruteraan Kimia dan Proses