Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Pengeluaran Bersih (CleanPro)

Pengeluaran Bersih (CleanPro)

Menjadi pusat Pengeluaran Bersih yang terkemuka dalam pengurusan sisa lestari melalui teknologi lanjutan dan penyelesaian inovatif demi ketahanan ekonomi, perlindungan persekitaran dan kesejahteraan masyarakat.

  • Meneroka dan membangunkan teknologi yang membawa kepada realisasi pengurusan sisa lestari dan bergerak ke arah ekonomi kitaran

  • Menjadi hab penyelidikan kolaborasi antarabangsa dan pusat penyedia teknologi untuk pembangunan kapasiti dalam pengurusan sisa lestari

  • Menggalakkan dan menyokong pengeluaran bersih melalui pengurusan sisa lestari untuk pihak berkepentingan tempatan dan global

  • Memupuk dan memangkinkan pengkomersialan teknologi dan produk inovatif dalam sektor ekonomi utama Malaysia

  • Pemulihan sumber

  • Pengurangan sisa

  • Valorisasi sisa

  • Teknologi

  • Ekonomi kitaran

  • Pembangunan mampan

STRUKTUR ORGANISASI

Dr. Ang Wei Lun

Ketua

Prof. Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah

Penasihat

Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad

Ahli

Prof. Madya Ir. Dr. Hassimi Abu Hasan

Ahli

Prof. Madya Dr. Mohd Shahbudin Mastar @ Masdar

Ahli

Ir. Dr. Nor Yuliana Yuhana

Ahli

Prof. Madya Ir. Dr. Teow Yeit Haan

Ahli

Dr. Ebrahim Mahmoudi

Ahli

ANGGOTA KUMPULAN

Nama Penyelidikan Emel
Ang Wei Lun
Teknologi Pemisahan Membran; Proses Pemulihgunaan Air/Air Sisa Bersepadu; Bahan Nano Pelbagai Fungsi dan Pendarfluor; Pengentalan dan Penjerapan
wl_ang@ukm.edu.my
Siti Rozaimah Sheikh Abdullah
Rawatan Sisa dan Air Sisa; Kepintaran Buatan
rozaimah@ukm.edu.my
Abdul Wahab Mohammad
Teknologi Pemisahan Membran; Pemisahan Biomolekul
drawm@ukm.edu.my
Hassimi Abu Hasan
Rawatan Air dan Air Sisa; Mikrobiologi Persekitaran
hassimi@ukm.edu.my
Mohd Shahbudin Mastar @ Masdar
Kejuruteraan ElektroKimia; Teknologi Sel Fuel
shahbud@ukm.edu.my
Nor Yuliana Yuhana
Polimer Komposit; Kitar Semula Plastik; Epoksi; Bahan Nano
yuliana@ukm.edu.my
Teow Yeit Haan
Teknologi Pemisahan Membran, Penjerapan, Penyelesaian Air dan Teknologi Air, Membrane Campuran Bahan Nano Berfungsi, Polimer Pintar untuk Penyampai Drug
yh_teow@ukm.edu.my
Ebrahim Mahmoudi
Grafin, Oksida Grafin, Bahan Nano, Polimer, Penulenan
mahmoudi.ebi@ukm.edu.my

Profil Penyelidik

Untuk pertanyaan dan peluang kerjasama sila hubungi Dr. Ang Wei Lun di wl_ang@ukm.edu.my​