Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Sarjana Kejuruteraan Kimia

TEROKAI SEKARANG

Permohonan secara online melalui Sistem Join UKM di pautan https://www.ukm.my/join/ dan pengambilan setahun sekali (pengambilan September). Yuran permohonan sebanyak RM50.00 (untuk pemohon tempatan),USD50.00 atau RM100.00, USD100.00 (untuk permohonan antarabangsa), USD100.00 seperti yang ditetapkan dalam arahan sistem permohonan.

Pengenalan Program

Program Sarjana Kejuruteraan Kimia ditawarkan oleh Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses dalam bentuk program kerja kursus. Ia menawarkan kursus-kursus teras bidang kejuruteraan kimia seperti reka bentuk sistem, proses tindak balas lanjutan, teknologi pemisahan lanjutan, dinamik dan kawalan proses lanjutan, dan teknik simulasi untuk aplikasi kejuruteraan kimia. Pelajar diberi pilihan memilih 4 kursus elektif dari pelbagai aspek kejuruteraan kimia iaitu yang berkaitan dengan bidang bioproses, kelestarian teknologi proses, tenaga, keselamatan proses dan pengurusan sisa. Selain itu, pelajar berpeluang mengembangkan kemahiran penyelidikan melalui kursus projek penyelidikan. Di akhir program ini, pelajar diharap memperoleh ilmu kejuruteraan kimia terkini, dan berupaya memenuhi kehendak industri dan pihak berkepentingan di dalam dan juga di luar negara.

Kelebihan Program

Salah satu daripada kriteria di bawah:


Kriteria 1

PNGK 2.50 ke atas : Ijazah Sarjana Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian atau Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan/ setaraf


Kriteria 2

PNGK 2.0 – 2.49 : Sarjana Muda Kejuruteraan atau dalam bidang berkaitan atau yang setara dengan penilaian dalaman yang rapi


Kriteria 3

PNGK 3.00 ke atas : Ijazah Sarjana Muda Sains dengan kepujian (selain bidang kejuruteraan) atau Ijazah Sarjana Muda Teknologi (selain bidang kejuruteraan) / setaraf


Kriteria 4

PNGK 2.99 ke bawah : Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (selain bidang kejuruteraan) atau Ijazah Sarjana Muda Teknologi (selain bidang kejuruteraan)/ setara dengan penilaian dalaman yang rapi


Kriteria 5

Memenuhi Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL A) untuk calon warganegara sahaja:

a) Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun pada tarikh permohonan
b) Lulus diploma dalam bidang berkaitan atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti;
c) Kelayakan lain yang setara;
d) Memiliki Sijil Perakuan APEL MQA dengan Tahap 7 MQFMod Pengajian: Kerja Kursus

Sepenuh Masa: 1½ -2 tahun

Separuh Masa: 2- 4 tahun

Kuliah bermula 6:00-9:00pm, Isnin-Khamis

Keperluan Bahasa Inggeris bagi calon antarabangsa adalah seperti berikut:

a. Skor minimum 5.5 untuk IELTS atau setara dengan mana-mana peperiksaan yang telah dijajarkan kepada The Common Europeon Framework of Reference (CEFR) seperti yang diluluskan oleh Senat

ATAU

b. Surat pengesahan kelayakan akademik yang diperoleh menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar yang dikeluarkan oleh Universiti berkenaan

ATAU

c. Calon yang belajar dari negara yang diwartakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi (rujuk The International Academic Grade Guide 2nd Edition)

Sila hubungi penyelarasIr. Dr. Nor Yuliana Yuhana di yuliana@ukm.edu.my untuk maklumat lanjut.

SemesterKod KursusNama KursusKategoriUnit
Semester IKKKF6013Kaedah Penyelidikan untuk Sains dan TeknologiW3
KKKK6193Reka Bentuk SistemW3
KKKK6573Proses Tindak Balas LanjutanW3
KKKK6173Teknologi Pemisahan LanjutanW3
CMIE6013/
CMIE6213
Keusahawanan Sosial
ATAU
Inovasi Produk dan Keusahawanan
W3
LMCM1083/
LMCM1093
Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa
ATAU
Bahasa Melayu untuk Pelajar Nusantara
AU
Jumlah Unit15
Semester IIKKKF6016Projek Penyelidikan 1W6
KKKK6163Dinamik dan Kawalan Proses LanjutanW3
KKKK6283Teknik Simulasi Untuk Aplikasi Kejuruteraan KimiaW3
Elektif I & Elektif II (Pilih 2 kursus sahaja)
KKKK6233Kejuruteraan BioprosesP3
KKKK6243Proses Hiliran BiologiP3
KKKK6383Penukaran Biojisim dan BiorefineriP3
KKKK6373Nanobahan dan NanoteknologiP3
KKKS6263Teknologi Karbon RendahP3
KKKK6273Teknologi Hidrogen dan Sel FuelP3
KKKK6583Analisis KonsekuensP3
KKKK6543Amalan Kesihatan Industri dan Pelan Rekabentuk bagi Mengendalikan Bahan Kimia dalam IndustriP3
KKKS6433Pengurusan Sisa IndustriP3
Jumlah Unit18
Semester IIIKKKF6026Projek Penyelidikan 2W6
Elektif I & Elektif II (Pilih 2 kursus sahaja)
KKKK6253Teknologi BiofarmaseutikalP3
KKKK6263Kejuruteraan Biobahan LanjutanP3
KKKK6363Eko-Komuniti SimbiosisP3
KKKK6443Tenaga SuriaP3
KKKK6473Pemulihan Tenaga dari Bahan Bakar Sisa dan BiojisimP3
KKKK6553Analisis Risiko KuantitatifP3
KKKK6563Pemantauan Pendedahan KimiaP3
KKKS6353Proses Rawatan Air Sisa LanjutanP3
Jumlah Unit12
Jumlah Keseluruhan45
**Nota: W = Wajib, P = Elektif, AU – Audit

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Ir. Dr. Nor Yuliana Yuhana
Penyelaras,
Program Sarjana Kejuruteraan Kimia,
Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses,
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor,
MALAYSIA

Tel : 603-8921 6977
Fax : 603-8911 8345
Email : yuliana@ukm.edu.my