Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Pensyarah

Dr. Noorashikin Md Saleh

Dr. Ahmed Abdulamier Hussain Al-Amiery

 •  
 •  dr.ahmed1975@ukm.edu.my
 • BSc (AU, Iraq), MSc (BU, Iraq), PhD (AU, Iraq)

  Sintesis Organik, Kimia Kakisan

  Google Scholar

Ts. Dr. Muhammad Zulhaziman Mat Salleh

 •  
 •  zulhaziman@ukm.edu.my
 • BEng (UTP), MSc (UTP), PhD (UM)

  Cecair Ionik; Pelarut Eutektik; COSMO-RS; Pengekstrakan Cecair–Cecair; Pemisahan Sebatian Aromatik–Alifatik; Penaiktarafan Bahan Api; Pemprosesan Minyak Kelapa Sawit

  UKM Sarjana      Google Scholar

Ts. Dr. Abdullah Amru Indera Luthfi

Dr. Ebrahim Mahmoudi

 •  
 •  mahmoudi.ebi@ukm.edu.my
 • BSc (IAU,Iran), MSc (UKM), PhD (UKM)

  Grafin, Oksida Grafin, Bahan Nano, Polimer, Penulenan

  UKM Sarjana      Google Scholar

Dr. Ang Wei Lun

 •  
 •  wl_ang@ukm.edu.my
 • BEng (UKM), PhD (UKM)

  Teknologi Pemisahan Membran; Proses Pemulihgunaan Air/Air Sisa Bersepadu; Bahan Nano Pelbagai Fungsi dan Pendarfluor; Penjerapan; Pengoksidaan Elektrokimia

  UKM Sarjana   Google Scholar

Prof. Madya Ir. Dr. Teow Yeit Haan

 •  
 •  yh_teow@ukm.edu.my
 • BEng (UTAR), PhD (USM), MIEM, PEng

  Teknologi Pemisahan Membran, Penjerapan, Penyelesaian Air dan Teknologi Air, Membrane Campuran Bahan Nano Berfungsi, Polimer Pintar untuk Penyampai Drug

  UKM Sarjana           Google Scholar

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shaiful Sajab

 •  
 •  mohdshaiful@ukm.edu.my
 • BSc (UKM), MSc (UKM), Phd (UKM)

  Biopolimer; Pembuatan Bahan Tambahan; Bahan Lestari

  UKM Sarjana      Google Scholar

Dr. Jarinah Mohd Ali

Ts. Dr. Ahmad Razi Othman

 •  
 •  ahmadrazi@ukm.edu.my
 • BSci (UPM), MSc (UPM), PhD (UPM)

  Biokimia; Mikrobiologi dan Bioteknologi Alam Sekitar

  UKM Sarjana         Google Scholar

Dr. Nur Tantiyani Ali Othman

Dr. Peer Mohamed

Ts. Dr. Nur Hidayatul Nazirah Kamarudin

Prof. Madya ChM. Ts. Dr. Wan Nor Roslam Wan Isahak

Dr. Manal Ismail

 •  
 •  manal@ukm.edu.my
 • BEng (Bradford), PhD(London)

  Kejuruteraan Tindakbalas Kimia

  UKM Sarjana           Google Scholar

Prof. Madya Ts. Dr. Rosiah Rohani

 •  
 •  rosiah@ukm.edu.my
 • BEng (UTM), MSc (UTM), PhD (Auckland)

  Pemisahan Membran; Rawatan Air dan Air Sisa; Teknologi Sel Fuel; Peningkatan Gred Biogas; Cantuman Penyinaran; Bendalir Penggerudian

  UKM Sarjana          Google Scholar

Prof. Madya Ts. Dr. Darman Nordin

Ir. Dr. Nor Yuliana Yuhana

Prof. Madya Ir. Dr. Shuhaida Harun

 •  
 •  harun.shuhaida@ukm.edu.my
 • BSChE (Polytechnic Univ.), MSc (UKM), PhD (UKM), AMIChemE, MIEM, PEng

  Teknologi Prarawatan Biojisim; Hidrolisis dan Fermentasi Biojisim; Reka Bentuk dan Ekonomi Loji Proses

  UKM Sarjana          Google Scholar

Prof. Madya Ir. Dr. Hassimi Abu Hasan

Prof. Madya Dr. Masli Irwan Rosli

Prof. Madya Dr. Mohd Shahbudin Mastar@Masdar

Prof. Madya Ts. Dr. Norliza Abd. Rahman

Prof. Madya Ts. Noorhisham Tan Kofli

Prof. Madya Dr. Nurina Anuar

 •  
 •  nurina@ukm.edu.my
 • BSc (UKM), MSc (UKM), PhD (Surrey)

  Teknologi Sel Mamalia/Tumbuhan; Kejuruteraan Biokimia; Industri Bioteknologi Mikrobiologi; Teknologi Fermentasi

  UKM Sarjana         Google Scholar

Prof. Madya Ir. Dr. Masturah Markom

Prof. Dr. Zahira Yaakob

 •  
 •  zahira@ukm.edu.my
 • BS(Toledo), MSc (UMIST), PhD (UMIST)

  Kejuruteraan Tindakbalas Kimia; Biotenaga; Pemangkinan; Teknologi Hidrogen

  UKM Sarjana         Google Scholar

Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin

Prof. Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah

 •  
 •  rozaimah@ukm.edu.my
 • MEng (Nottingham), PhD (UKM), MIEM, PEng

  Rawatan Sisa dan Air Sisa; Kepintaran Buatan

  UKM Sarjana          Google Scholar

Dr. Khairul Naim Ahmad

 •  
 •  khairul.naim@ukm.edu.my
 • BEng (UPC, Spain), MEng (UKM), PhD (UKM)

  Simulasi Proses; Kejuruteraan Tindak Balas

  UKM Sarjana          Google Scholar

Dr. Nur ‘Izzati Ismail

 •  
 •  nurezatyismail@ukm.edu.my
 • BEng (UTM), PhD (UKM)

  Rawatan Air dan Air Sisa; Fitoremediasi

  UKM Sarjana          Google Scholar

Dr. Abbas Ismail

 •  
 •  abbasbinismail@ukm.edu.my
 • BEng (UTM), PhD (UTM)

  Bioteknologi Enzim; Biologi Molekul; Kejuruteraan Bioproses

  UKM Sarjana          Google Scholar

Lt. Dr. Azmi Fadziyana Mansor

 •  
 •  afadziyana@ukm.edu.my
 • BEng (UTM); MEng (UTM); PhD (UTM)

  Kejuruteraan Bioproses; Imobilisasi Enzim; Biopemangkin; Penukaran Biojisim

  Google Scholar