Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

Profesor Antarabangsa Tersohor

Prof. Dr. Ranil Wickramasinghe

Kepakaran:

Sains dan Teknologi Membran


Prof. Dr. Faisal Khan

Kepakaran:

Kejuruteraan Keselamatan dan Risiko, Keselamatan Proses dan Kejuruteraan Hijau