Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Profesor Antarabangsa Tersohor

Prof. Dr. Ranil Wickramasinghe

  •  
  •  03-8921-5555
  •  

Kepakaran:

Sains dan Teknologi Membran