Jabatan Perubatan Kesihatan Awam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

JABATAN PERUBATAN KESIHATAN AWAM
FAKULTI PERUBATAN UKM

Jabatan Perubatan Kesihatan Awam (Jabatan Kesihatan Masyarakat) merupakan satu jabatan di bawah Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia sejak penubuhannya pada tahun 1972. Sejak 1997, jabatan ini juga telah memberi perkhidmatan di bawah Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Jabatan ini juga aktif dalam pelbagai penyelidikan kesihatan. Ini termasuk pengajian mikronutrien, pengajian kelakuan remaja, pengajian pencemaran udara, dan sebagainya. Jabatan ini juga telah menjadi pusat rujukan bagi beberapa bidang kepakaran. Jabatan ini juga telah melahirkan ramai graduan dalam tahap pendidikan Sarjana, DrPH dan PhD.

Translate »