Klinik Perundingan Penyelidikan & Statistik

Jabatan Kesihatan Masyarakat menawarkan khidmat perundingan penyelidikan dan statistik kepada pelajar Fakulti Perubatan UKM bagi membantu mereka menyempurnakan kajian mereka secara saintifik. Program ini juga di harap dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan perkhidmatan penyelidikan yang terdapat di Jabatan dengan menggunakan kaedah temujanji secara atas talian.


Book an appointment with Research & Statistics Consultation Clinic using SetMore

Laman web :  https://ppukm.setmore.com/


5 kaedah untuk mendapatkan perkhidmatan :

  1. Memilih perkhidmatan
  2. Memilih pensyarah
  3. Memilih tarikh (setiap sesi selama 60 minit)
  4. Log masuk (menggunakan akaun gmail atau facebook)
  5. Mengesahkan maklumat temujanji

Muat turun aplikasi di ‘google play’ atau ‘app store’ melalui kata kunci ‘setmore‘.