Bengkel Penulisan Gaya UKM

Penceramah

  1. Prof. Madya Dr. Azmawati Mohammed Nawi
  2. Pn. Qistina Mohd. Ghazali

Muat turun : poster (pdf)


Anjuran : Unit Penyelidikan & Penerbitan, Jabatan Kesihatan Masyarakat


Tarikh : 25 Februari 2021 (Khamis)
Masa : 8.30 pagi – 4.00 petang
Aplikasi : ZOOM


Perkara yang dipelajari :

  • Menghasilkan pengakuan, penghargaan, abstrak, isi kandungan, senarai jadual dan senarai rajah
  • Memasukkan imej, carta alir dan membuat jadual
  • Membuat muka surat dengan format yang betul
  • Membuat rujukan / bibliografi dengan format yang betul
  • Membuat lampiran

Yuran :

  • Pelajar Jabatan Kesihatan Masyarakat (JKM) UKM RM 35.00
  • Pelajar Bukan JKM/Lain-lain  RM 50.00

Pembayaran :