Pencapaian

  1. Anugerah Sanjungan Kencana 2020, Fakulti Perubatan. Kategori keterlibatan komuniti khidmat masyarakat 2019 (tempat pertama)
  2. Anugerah Pengantarabangsaan, UKM 2010.
  3. Anugerah Pengantarabangsaan, UKM 2009 (Majlis Anugerah Inovasi ke – 5).
  4. Anugerah Khas Kualiti, UKM 2005 (Tajuk : PPUKM TV – Channel 5).
  5. Hadiah Kedua Pertandingan Rekacipta Laman Web, UKM 2005 (Tajuk : Program Kerjasama Pembangunan Perkhidmatan Kesihatan).
  6. Pingat Emas Ekspo Penyelidikan & Inovasi, UKM 2003 (Tajuk : Program Kerjasama Pembangunan Perkhidmatan Kesihatan Daerah Hulu Langat).
  7. Poster Terbaik Minggu Penyelidikan Perubatan IV, UKM 2002 (Tajuk : Penilaian Risiko Penyakit Kardiovaskular Di Kalangan Populasi Daerah Hulu Langat).