Unit Pembangunan Masyarakat

Ahli/kakitangan

 • MOHD RIZAM BIN ABD RAHMAN (S44)
 • SAZMAN BIN WAHAB (S44)
 • RODZAINI BIN SABRAN (S32)
 • MUHAMMAD KHAIDIR BIN ISMAIL (S27)

Aktiviti

 • Mengurus Aktiviti Jaringan Dengan Industri (MoU)
 • Mengurus Aktiviti Hubungan Masyarakat
 • Mengurus Aktiviti Khidmat Kepakaran Kepada Komuniti & Industri
 • Mengurus Aktiviti Latihan Industri
 • Mengurus Aktiviti Latihan Dalaman Kepada Kakitangan & Pelajar
 • Mengurus Penerbitan Media Promosi Kesihatan
 • Mengurus Penyebaran & Hebahan Maklumat Kesihatan
 • Mengurus Data e-Khidmat & e-Jaringan
 • Mengurus Aktiviti Penjanaan (Seminar, Persidangan, Bengkel)

Perkhidmatan
Memberi perkhidmatan menjalankan aktiviti latihan, pendidikan kesihatan dan promosi kesihatan kepada warga PPUKM dan komuniti melalui :

 • Makmal Promosi Kesihatan
  • Mengadakan Pameran Kesihatan
  • Pinjaman Poster Kesihatan
  • Penerbitan Produk Promosi Kesihatan (garis panduan, modul, brosur, poster)
  • Latihan/kursus penerbitan media kesihatan (grafik, video, animasi, digital)
  • Menganjurkan persidangan ‘Simposium Promosi Kesihatan’
  • Menganjurkan persidangan ‘National Elderly Symposium’
  • Aplikasi maklumat kesihatan ke media sosial
 • Makmal Kesihatan dan Kecergasan Fizikal (M2K)
  • Program Kecergasan Fizikal Warga Emas
  • Program Kecergasan Fizikal Warga PPUKM
  • Program Ujian Saringan Kecergasan Dikalangan Warga PPUKM
  • Kursus Kecergasan Fizikal Dikalangan Warga PPUKM
  • Kursus Kejurulatihan Senaman dan Kecergasan
  • SEMINAR KECERGASAN FIZIKAL
  • Latihan/kursus penerbitan media kesihatan (grafik, animasi, digital)
  • Menjalankan aktiviti sukan dan pertandingan peringkat PPUKM

 • Program Sekolah@UKM
 • Memberikan perkhidmatan keilmuan kepada komuniti khususnya kepada pelajar dan guru.
 • Memperkembangkan ilmu dan penyelidikan yang berimpak tinggi.
 • Meneroka peluang penyelidikan hasil interaksi bersama komuniti.
 • Meningkatkan perkongsian strategik antara UKM dengan sekolah.
 • Program Pertukaran Pelajar Kesihatan Awam
  • Antarabangsa (Universiti Niigata, Jepun)
  • Kebangsaan

 • Latihan Industri
 • Menyertai dan melaksanakan aktiviti atau kerja sedia ada di Jabatan/Unit yang berkaitan aktiviti latihan, pendidikan kesihatan dan promosi kesihatan kepada warga PPUKM atau komuniti.
 • Pelajar dari IPTA dan program yang disenaraikan adalah dipelawa untuk memohon.
  • Bac. Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti) – (berkumpulan 3-5 orang)
  • Bac. Sains Sukan dan Rekreasi – (berkumpulan 3 orang)
  • Bach. of Mass Comm. (Hons) Publishing – (individu 2 orang)
  • Bachelor of New Media Communication (Hons) – (individu 1 orang)
  • Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi, Antropologi & Sosiologi, Komunikasi Media) – (individu 1 orang)
  • Bach. of Computer Science  (Hons) – (individu 1 orang)