Unit Pengurusan Akademik & Hal Ehwal Pelajar

Ahli/kakitangan

 • DR. HAZLINA MOHD. MISKAM
 • NOORASMAA HUSNA MOHD HASNI
 • MOHD FIRDAUS HABIB
 • NOORMUJANAH KORMIN
 • NOR ALIAWATI AHMAD

Aktiviti

 • Mengurus Kemasukan Pelajar
 • Mengurus Pendaftaran & Penjadualan
 • Menegurus Lantikan Pensyarah & Pemeriksa
 • Mengurus Peperiksaan & Pemarkahan
 • Mengurus Aktiviti Semakan Semula Kurikulum
 • Mengurus Data & Rekod Pelajar
 • Melaksana Penambahbaikan Pegurusan Kualiti
 • Mengurus Aktiviti Akademik Dengan Pihak Luar
 • Mempromosi Program Pengajian Siswazah