Unit Kepakaran

Terdapat 4 Unit Kepakaran di peringkat Jabatan :

 • Epidemiologi & Statistik.
 • Kesihatan Pekerjaan.
 • Kesihatan Persekitaran.
 • Kesihatan Keluarga dan Promosi Kesihatan.

Unit Epidemiologi & Statistik

 • Menyedia dan mengajar program dan modul dalam bidang epidemiologi dan statistik pelajar pra-sizwazah dan pasca-siswazah.
 • Menjalankan penyelidikan epidemiologi tentang penyakit-penyakit berjangkit dan tidak berjangkit.
 • Memberi khidmat nasihat profesional dalam epidemiologi dan biostatistik kepada penyelidik.
 • Menjalankan projek kerjasama dalam kajian bioperubatan bersama dengan jabatan lain di fakulti dan institusi-institusi penyelidikan lain.

Unit Kesihatan Pekerjaan

 • Menfokuskan aktiviti pencegahan penyakit di dalam persekitaran pekerjaan.
 • Mengenal pasti jenis hazard dan mencegah. Antara contoh hazard :
  • Hazard bunyi : pendengaran
  • Hazard radiasi : mutasi
  • Hazard ergonomik : postur badan dan cara kerja
 • Antara program yang dianjurkan :
  • Penubuhan unit pegawai insiden
  • Makmal pameran kesihatan pekerjaan
  • International conference

Unit Kesihatan Persekitaran

 • Melakukan penyelidikan berkaitan toxicology. Bagaimana bahan boleh memberi kesan kepada alam sekitar, manusia dan cara membendungnya.
  • Racun serangga
  • Baja
  • Factory waste products
 • Menjalinkan kerjasama dengan Jabatan luar seperti :
  • Jabatan Alam Sekitar
  • Tenaga Nasional Berhad (TNB)
  • Petronas
  • Health Impact Assessment (HIA) – memberi konsultasi dan nasihat pakar
 • Melakukan aktiviti kesedaran mengenai kesihatan pekerjaan :
  • Pameran poster pelajar (PULAKEM)
  • Karnival kesihatan

Unit Kesihatan Keluarga dan Promosi Kesihatan

 • Melakukan penyelidikan dan proses pendidikan kepada masyarakat daripada peringkat bayi sehingga warga emas.
 • Skop kajian meliputi :
  • Kesihatan Epidemologi & keluarga
  • Kesihatan Pekerjaan & keluarga
  • Kesihatan Persekitaran & keluarga
  • Kesihatan Keluarga dan Promosi Kesihatan & keluarga
 • Melakukan promosi dan pengajaran dalam meningkatkan kesihatan keluarga.
  • Penduduk orang asli (vaksin)
  • Golongan gelandangan