Visi dan Misi

Visi

  • Jabatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia berusaha untuk menjadi institusi terkehadapan dalam dan luar Negara dalam bidang kesihatan masyarakat dan dikenali sebagai kuasa besar dalam mengelak penyakit dan mempromosi kesihatan dengan meningkatkan teori dan practice kesihatan masyarakat melalui pendidikan pakar kesihatan masyarakat, penyelidikan dan perkhidmatan.

Misi

  • Misi Jabatan Kesihatan Masyarakat adalah untuk bekerjasama dengan jabatan lain di dalam fakulti, institusi akademik yang lain, agensi-agensi dalam dan luar Negara, badan-badan profesional dan masyarakat untuk memberi pendidikan moden, penyelidikan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh kesihatan masyarakat.
  • Penekanan akan diberikan dalam enam bahagian : epidemiologi dan biostatistik, kesihatan keluarga, pengurusan jagaan kesihatan, kesihatan persekitaran, kesihatan carakerja dan promosi kesihatan.