Jurnal Kejuruteraan

 Journal of Engineering

Contact us

Jurnal Kejuruteraan (Journal of Engineering)
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Phone : +603-8921 6678/7038
e-melĀ  : jkej@ukm.edu.my