Permohonan Pascasiswazah

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempelawa permohonan untuk mengikuti program pengajian siswazah yang ditawarkan.

PROGRAM DIPLOMA PASCASISWAZAH, SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH
Kemasukan

September (permohonan April - Mei)
Februari (permohonan Oktober – November)

Mod Pengajian

Penyelidikan / Campuran (Kerja Kursus & Penyelidikan) / Kerja Kursus / Klinikal

Bentuk Pendaftaran

Sepenuh Masa / Separuh Masa (hanya untuk calon tempatan)

Kuliah

Hari & Waktu Bekerja (Termasuk Bagi Separuh Masa)


Sila layari, https://www.ukm.my/portal/postgraduate

Mohon Sekarang!

PROGRAM SARJANA EKSEKUTIF (TEMPATAN)
Kemasukan

Mac (permohonan November - Januari)
September (permohonan Mei – Julai)

Mod Pengajian

Penyelidikan / Kerja Kursus

Bentuk Pendaftaran

Separuh Masa

Kuliah

Hujung Minggu


Sila layari, http://www.ukm.my/pkp/program-siswazah

Mohon Sekarang!

SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH PERUBATAN ATAU PERGIGIAN (ANTARABANGSA)
Mod Pengajian & Kemasukan

Penyelidikan / Kerja Kursus / Campuran

Februari (permohonan October - November)
September (permohonan April - Mei)

Klinikal (Perubatan)

Jun (permohonan Oktober - Februari)
December (permohonan Mac - Ogos)

Klinikal (Pergigian)

September (permohonan April - Mei)

Bentuk Pendaftaran

Sepenuh Masa

Kuliah

Hari Bekerja


Sila layari, http://www.ukm.my/pkp/program-siswazah

Mohon Sekarang!

SARJANA KERJA KURSUS DALAM PERKOMPUTERAN, KEJURUTERAAN ATAU UNDANG-UNDANG (TEMPATAN ATAU ANTARABANGSA)
Kemasukan

Perkomputeran atau Undang-Undang

Februari (permohonan Oktober - November)
September (permohonan April - Mei)

Kejuruteraan

September (permohonan April - Mei)

Bentuk Pendaftaran

Sepenuh Masa / Separuh Masa

Kuliah

Tempatan – Hari Bekerja (Perkomputeran dan Kejuruteraan) / Hari bekerja Atau hujung minggu (Undang-Undang)
Antarabangsa – Hari Bekerja


Sila layari, http://www.ukm.my/pkp/program-siswazah

Mohon Sekarang!

Permohonan Sarjana Muda

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempelawa permohonan untuk mengikuti program pengajian sarjana muda yang ditawarkan.

UKM INTERNATIONAL PRASISWAZAH (TEMPATAN ATAU ANTARABANGSA) – TANPA MELALUI UPU
Kemasukan

September (permohonan April - Jun)

Bentuk Pendaftaran

Sepenuh Masa

Kuliah

Hari Bekerja


Sila layari, http://www.ukm.my/pkp/ukm-international-bachelor-degree-programme-eng/

Mohon Sekarang!

PROGRAM SARJANA MUDA EKSEKUTIF (TEMPATAN)
Kemasukan

Ekonomi & Pengurusan

Mac (November - Januari)
September (Mei - Julai)

Bentuk Pendaftaran

Separuh Masa

Kuliah

Hari Bekerja (Kuliah Petang) atau Hujung Minggu

Kemasukan

Sains Komputer

Februari (pengambilan Oktober – November)
September (pengambilan April – Mei)

Pengajian Islam atau Sains Sosial

September (pengambilan Mei - Julai)

Bentuk Pendaftaran

Separuh Masa

Kuliah

Hujung Minggu


Sila layari, http://www.ukm.my/pkp/program-prasiswazah/

Mohon Sekarang!