Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

 Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Hubungi Kami

Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi

Selangor Darul Ehsan

MALAYSIA

Telefon : +60 (3) 8921 6453/6451/6111

Faks : +60 (3) 8925 2546

e-mel : zmn@ukm.edu.my