Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Ahli Bersekutu

Dr. Ang Wei Lun


Dr. Kalaivani Chellapan


Dr. Mohammad Rasidi Mohammad Rasani


Dr. Muhamad Alias Md. Jedi


Dr. Nor Kamaliana Khamis


Dr. Noraini Hamzah


Dr. Noraishikin Zulkarnain


Dr. Siti Mistima Maat


En. Yushaizad Yusof


Ir. Dr. Nor Yuliana Yuhana


Ir. Dr. Siti Fatin Mohd. Razali


Prof. Madya Ir. Dr. Abu Bakar Sulong


Prof. Dr. Noor Ezlin Ahmad Basri


Prof. Dr. Norbahiah Misran


Prof. Madya Dr. Roszilah Hamid


Prof. Madya Ir. Dr. Norhana Arsad


Prof. Madya Dr. Siti Aminah Osman


Prof. Madya Noorhisham Tan Kofli


Dr. Noorfazila Kamal


Prof. Madya Dr. Norliza Abd Rahman


Prof. Dr. Shahrir Abdullah