Hubungi Kami

Jabatan Seni Bina Dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Tel : +60 (3) 8911 8013 / +60 (3) 8911 8304

Faks : +60 (3) 8911 8302

E-mel :senibina.fkab@ukm.edu.my