Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Seni Bina dan Alam Bina

Akademik

Prof. Madya Ar. Dr. Mohd Farid Mohamed


Dr. Khairul Azhar Mat Sulaiman


Prof. Madya Dr. Nik Lukman Nik Ibrahim


Prof. Madya Dr. Azimin Samsul Mohd. Tazilan

Scholar Citations | Profile | Scopus Citations


Prof. Madya Sr. Dr. Adi Irfan bin Che Ani


Prof. Madya Sr. Dr. Norngainy Mohd Tawil

Scholar Citations | Profile | Scopus Citations


Prof. Madya Dr. Maslina Jamil

Scholar Citations | Profile | Scopus Citations


Ar. Dr. Mastor Surat


Ar. Dr. Ismar M. S. Usman


Dr. Kamarul Afizi Kosman


Dr. Wardah Fatimah Mohammad Yusoff


Sr. Dr. Mazlan Mohd. Tahir

Scholar Citations | Profile | Scopus Citations


Ar. Dr. Noraziah Mohammad


Ar. Zabidi Hamzah


Sr. Dr. Suhana Johar


Dr. Nor Haslina bte Ja’afar


Dr. Muhammad Farihan Irfan Mohd. Nor


Dr. Mohd Iskandar Abd Malek

  • 03-8911-8303
  • iskandarmalek@ukm.edu.my

Nur Amirah Abd. Samad

  • 03-8911-8378
  • amirahsamad@ukm.edu.my

Azreena Abu. Bakar


Translate »