Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Seni Bina dan Alam Bina

Sokongan

Nooraini Ahmad Zakaria

Pengurusan Makmal Pengajaran & Pembelajaran


Normaliza Ismail

STUDIO 1,2,3,4&5


Zulhairi Yusof

MAKMAL BESI DAN LOGAM


Muhammad Bukhari Kammarsuddin

MAKMAL DIGITAL 1 DAN 2


Ikmal Hisham Ismail

BENGKEL BESI DAN LOGAM


Sharidah Osman

ARKIB & GALERI


Mohd Jeffri Kamaruddin

BENGKEL KAYU


Mohd Hijri Bakar

BENGKEL KAYU


Nurul Waheedah Shibul Fathilah

PEKERANIAN DAN OPERASI


Abdul Fattah Abu Hadin

OPERASI


Translate »