Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Seni Bina dan Alam Bina

Pensyarah Kanan

Ar. Dr. Ismar M. S. Usman


Dr. Kamarul Afizi Kosman


Dr. Wardah Fatimah Mohammad Yusoff


Sr. Dr. Mazlan Mohd. Tahir

Scholar Citations | Profile | Scopus Citations


Ar. Dr. Noraziah Mohammad


Ar. Zabidi Hamzah


Sr. Dr. Suhana Johar


Translate »